Srebrny medal podczas XV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2022

XV Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2022

Katowice,  maj 2022

Platynowa nagroda podczas 10. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

Katowice,  czerwiec 2017

Brązowy medal podczas 10. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

Katowice,  czerwiec 2017

Srebrny medal podczas 10. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

Katowice,  czerwiec 2017

Srebrny medal podczas 10. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

Katowice,  czerwiec 2017

Złoty medal podczas 10. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

Katowice,  czerwiec 2017

Złoty medal podczas 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016”

10. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2016”

Warszawa,  październik 2016

Srebrny medal podczas 9. Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG 2016”

9. Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG 2016”

Katowice,  czerwiec 2016

Złoty medal za monografię „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej”

VIII edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent”

Rumunia,  maj 2016

Złoty medal za monografię „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej”

VIII edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent”

Rumunia,  maj 2016

Brązowy medal na 115 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lépine

115 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine 2016

Paryż,  kwiecień 2016

Monografia „Zarządzanie ryzykiem - przegląd wybranych metodyk"

64. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii  "BRUSSELS INNOVA 2015"

Bruksela,  grudzień 2015

Oprogramowanie „RISKO – wspomaganie tworzenia planów zarzadzania kryzysowego

Ogólnopolskie zestawienie "15 kreatywnych w nauce" magazynu "Brief"

Warszawa,  wrzesień 2015

Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG 2015”

Kraków,  czerwiec 2015

Brązowy Laur Innowacyjności 2014 dla CNBOP-PIB

Ogólnopolski Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2014”

Warszawa,  listopad 2014

Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

LXIII Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2014”

Bruksela,  listopad 2014

Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

XXXIX Międzynarodowe Targi Wynalazczości „INOVA CROATIA 2014”

Chorwacja,  listopad 2014

Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków "IWIS 2014"

Warszawa,  październik 2014

Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

Międzynarodowa Konferencja i Targi Nafta i Gaz 2014 oraz Expochem 2014

Warszawa,  wrzesień 2014

Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych

X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Technologii INST 2014

Taipei,  wrzesień 2014

Nagroda I stopnia Lider Bezpieczeństwa Państwa 2014

II Edycja Konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2014

Warszawa,  czerwiec 2014

Diamentowa Statuetka Lider Bezpieczeństwa Państwa 2014

II Edycja Konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2014

Warszawa,  czerwiec 2014

Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

VI Edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EuroInvent® 

Iasi,  maj 2014

Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

XLII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2014”

Genewa,  kwiecień 2014

Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych

XLII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2014”

Genewa,  kwiecień 2014

Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

XVII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2014

Moskwa,  kwiecień 2014
Brak zdjęcia

Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych

XXI Giełda Wynalazków Nagrodzonych w roku 2013 na Międzynarodowych Wystawach Wynalazczości

Warszawa,  luty 2014

Złoty Laur Innowacyjności 2013

Konkurs NOT im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" 2013

Warszawa,  listopad 2013

Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych

Międzynarodowe Targi Wynalazczości CROATIA INOVA 2013

Zagrzeb,  listopad 2013

Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych

Międzynarodowe Targi Wynalazczości CROATIA INOVA 2013

Zagrzeb,  listopad 2013

Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych

LXII Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013

Bruksela ,  listopad 2013

Medal Europejskiej Izby Francuskich Wynalazców

LXII Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013

Bruksela,  listopad 2013

Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych

LXII Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013

Bruksela,  listopad 2013

Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych

XI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta i Gaz 2013

Warszawa,  wrzesień 2013

Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze GAM

XX Jubileuszowa Giełda Wynalazków Nagrodzonych w roku 2012 na Międzynarodowych Wystawach Wynalazczości

Warszawa,  luty 2013

Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze mgłowe GAM

Międzynarodowe Targi Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2012

Paryż,  maj 2012

Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk

XIX Giełda Wynalazków pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa,  marzec 2012

Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze GAM

XIX Giełda Wynalazków pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa,  marzec 2012

Regionalne zarządzanie bezpieczeństwem – narzędzie wspomagające zarządzanie "PomRisc"

XIX Giełda Wynalazków pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa,  marzec 2012

Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011

Warszawa,  listopad 2011

Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze GAM

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011

Warszawa,  listopad 2011

Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011

Warszawa,  listopad 2011

Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze GAM

LX Jubileuszowe Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brussels Innova”

Bruksela,  listopad 2011

Oprogramowanie dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego „ELIKSIR” - Program wspomagający”

XVIII Krajowa Wystawa Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2010 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości

Warszawa,  marzec 2011

Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk

XVIII Krajowa Wystawa Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2010 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości

Warszawa,  marzec 2011

Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk

Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA”

Bruksela,  listopad 2010