Partnerstwo dla Edukacji o Bezpieczeństwie

Wśród wielu aktywności Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - PIB ważnym obszarem działalności jest sfera edukacyjna, w tym organizacja specjalistycznych szkoleń związanych z ochroną przeciwpożarową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, CNBOP-PIB zainicjowało nową formę współpracy pod nazwą „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, która stanowi kontynuację wcześniejszych działań w ramach Konsorcjów Naukowo-Przemysłowych. Patronat nad tą formułą współpracy objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, organizacje oraz instytucje. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego, ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego. Propozycja w ramach inicjatywy CNBOP-PIB pod nazwą „Partnerstwa dla Edukacji o Bezpieczeństwie” obejmuje:

Szkolenia Specjalistyczne

Przystąpienie do współpracy równoznaczne jest z podpisaniem porozumienia o partnerstwie - skutkuje to możliwością współorganizacji przedsięwzięć edukacyjnych, wygłaszania prelekcji, prezentacji oferty podczas organizowanych przez CNBOP-PIB szkoleń. Oferta skierowana jest do producentów urządzeń oraz sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej, firm wykonujących specjalistyczne instalacje zabezpieczające obiekty budowlane (projektanci, wykonawcy, konserwatorzy), specjalistów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń p.poż, firm ubezpieczeniowych.

Partnerstwo dla Edukacji o Bezpieczeństwie w 2024 r. jest realizowane z następującymi partnerami:

  1. Robert Bosch Sp. z o.o. Security Systems

  2. Biatech Sp. z o.o.

  3. pAudio Technologies Sp. z o.o.

  4. Ambient-System Sp. z o.o.

  5. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Fotowoltaiki

  6. "DEKK Fire Solutions” Sp. z o.o.

  7. Schrack Seconet Polska Sp. z o. o.

  8. Mercor S.A. 

  9. Ela-compil Sp. z o. o.

  10. POLON-ALFA S.A.

Wszystkich zainteresowanych partnerstwem oraz współpracą przy szkoleniach organizowanych w 2024 roku zapraszamy do kontaktu pod adresem szkolenia@cnbop.pl.