Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

XLII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2014”

Genewa, kwiecień 2014

Podczas XLII Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2014”, projekt „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” został nagrodzony srebrnym medalem i dyplomem dla zespołu (kierowników merytorycznych) za tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych, transfer technologii oraz wysoką wartość naukową.