Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze GAM

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011

Warszawa, listopad 2011

Srebrny medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2011 dla dwufunkcyjnego urządzenia gaśniczego GAM - Gaśnica Automatyczna Mgłowa, opracowanego w ramach projektu "Badania nad opracowaniem dwufunkcyjnego urządzenia gaśniczego mgłowego zapobiegającego wystąpieniu zjawiska rozgorzenia w obiektach zabytkowych i przyczyniającego się do podniesienia bezpieczeństwa" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.