11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

1. Oddymianie grawitacyjne

  • 29 czerwca 2020, Józefów /k. Otwocka

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu „PWP”

  • 22 czerwca 2020, Józefów /k. Otwocka

9. Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej

  • 4–7 maja 2020, Józefów /k. Otwocka, brak wolnych miejsc
  • 2–5 marca 2020, Józefów /k. Otwocka, brak wolnych miejsc

17. Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego

  • 23–25 marca 2020, Józefów /k. Otwocka, brak wolnych miejsc

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób