11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

11. Szkolenie dla konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej

  • 1–2 października 2019, Józefów /k. Otwocka

13. Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego

  • 16–18 września 2019, Józefów /k. Otwocka

15. Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej

  • 9–12 września 2019, Józefów /k. Otwocka, brak wolnych miejsc
  • 2–5 lipca 2019, Józefów /k. Otwocka, brak wolnych miejsc

26. Oddymianie grawitacyjne

  • 31 maja 2019, Józefów /k. Otwocka

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób