11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

13. Oddymianie grawitacyjne

  • 25 listopada 2019, Józefów /k. Otwocka

15. Planowanie i organizacja ewakuacji ludzi z budynków

  • 22 listopada 2019, Józefów /k. Otwocka

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób