11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

2. Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej

  • 9–12 września 2019, Józefów /k. Otwocka
  • 2–5 lipca 2019, Józefów /k. Otwocka, brak wolnych miejsc
  • 13–16 maja 2019, Józefów /k. Otwocka, brak wolnych miejsc

7. Planowanie i organizacja ewakuacji ludzi z budynków

  • 7 czerwca 2019, Józefów /k. Otwocka

12. Analiza numeryczna w wentylacji pożarowej

  • 10 maja 2019, Józefów /k. Otwocka

17. NOWOŚĆ Oddymianie grawitacyjne

  • 1 kwietnia 2019, Józefów /k. Otwocka

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób