11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

3. Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej

  • 25–28 lutego 2019, Józefów /k. Otwocka
  • 10–13 grudnia 2018, Józefów /k. Otwocka, brak wolnych miejsc

4. Planowanie i organizacja ewakuacji ludzi z budynków

  • 13 grudnia 2018, Józefów /k. Otwocka

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób