Szanowni Państwo,
w dniach 16-20.03.2020r. we wszystkich sprawach związanych ze szkoleniami proszę o kontakt na numer 692 149 552 lub adres e-mail: imasna@cnbop.pl

Ilona Masna

             11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

7. Planowanie i organizacja ewakuacji ludzi z budynków

  • 24 września 2020, Józefów /k. Otwocka

14. Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego

  • 29 czerwca–1 lipca 2020, Józefów /k. Otwocka

15. Oddymianie grawitacyjne

  • 29 czerwca 2020, Józefów /k. Otwocka

17. Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej

  • 23–26 czerwca 2020, Szkolenie on-line
  • 4–7 maja 2020, Szkolenie on-line, brak wolnych miejsc

18. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu „PWP”

  • 22 czerwca 2020, Józefów /k. Otwocka

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób