Złoty medal podczas 10. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

Katowice, czerwiec 2017

Podczas X Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017” złotym medalem wyróżniono stanowisko badawcze pn. "Kula 1 m3 do badania parametrów wybuchu pyłów oraz testowania aktywnego systemu tłumienia wybuchów”. Stanowisko zbudowano w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych” finansowanego przez NCBR, realizowanego w konsorcjum naukowo-przemysłowym w składzie: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy, ANKO TRADING Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej.