Złoty medal za monografię „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej”

VIII edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent”

Rumunia, maj 2016

Publikacja „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej” podczas VIII edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent” została wyróżniona specjalną nagrodą - złotym medalem Indonezyjskiego Stowarzyszenia  Innowacji i Wynalazców za wysoki standard oraz wartość i jakość merytoryczną publikacji.

Złoty medal za monografię „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej”