ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA

UWAGA:

Wykazy wydanych świadectw dopuszczenia są aktualizowane w cyklu 2 tygodniowym. W wykazach umieszczane są dokumenty, które zostały przekazane Wnioskodawcom po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec CNBOP-PIB. W razie wątpliwości wszelkie informacje dotyczące aktualności dokumentów zamieszczonych poniżej można uzyskać w Jednostce Certyfikującej CNBOP-PIB pod numerem telefonu 22 769 33 47

 • Wykaz ważnych świadectw dopuszczenia  - stan na dzień 10.11.2021
 • Wykaz ważnych świadectw dopuszczenia - wykaz odmian opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego stan na dzień 26.10.2021
 • Wykaz nie zaktualizowanych świadectw dopuszczenia - stan na dzień 10.11.2021
 • Wykaz cofniętych świadectw dopuszczenia - stan na dzień 10.11.2021
CERTYFIKACJA WYROBÓW

UWAGA:

Wykazy wydanych certyfikatów zgodności są aktualizowane w cyklu 2 tygodniowym. W wykazach umieszczane są dokumenty, które zostały przekazane Wnioskodawcom po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec CNBOP-PIB. W razie wątpliwości wszelkie informacje dotyczące aktualności dokumentów zamieszczonych poniżej można uzyskać w Jednostce Certyfikującej CNBOP-PIB pod numerem telefonu 22 769 33 47.

 • Wykaz certyfikatów europejskich CPD/CPR - stan na dzień 19.11.2021
 • Wykaz krajowych certyfikatów zgodności, stałości właściwości użytkowych - stan na dzień 19.11.2021
 • Wykaz dobrowolnych certyfikatów zgodności dla wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej - stan na dzień 19.11.2021
 • Wykaz certyfikatów zawieszonych, cofniętych i zakończonych - stan na dzień 19.11.2021
CERTYFIKACJA USŁUG

 

 • Wykaz certyfikatów certyfikacji PEŁNEJ - stan na dzień 12.07.2021
 • Wykaz certyfikatów certyfikacji WSTĘPNEJ - stan na dzień 31.08.2021
 • Wykaz Certyfikatów instalacji stosowanych w ochronie przeciwpożarowej - stan na dzień 10.01.2020
 • Raporty z oceny i weryfikacji skuteczności działania instalacji wentylacji pożarowej stan na dzień 20.12.2017
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
 • Wykaz ważnych Krajowych Ocen Technicznych - stan na dzień 22.11.2021
 • Wykaz uchylonych Krajowych Ocen Technicznych stan na dzień 09.09.2019
APROBATY TECHNICZNE
 • Wykaz ważnych Aprobat Technicznych - stan na dzień 22.11.2021