ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA

UWAGA:

Wykazy wydanych świadectw dopuszczenia są aktualizowane w cyklu 2 tygodniowym. W wykazach umieszczane są dokumenty, które zostały przekazane Wnioskodawcom po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec CNBOP-PIB. W razie wątpliwości wszelkie informacje dotyczące aktualności dokumentów zamieszczonych poniżej można uzyskać w Jednostce Certyfikującej CNBOP-PIB pod numerem telefonu 22 769 33 47

 • Wykaz ważnych świadectw dopuszczenia - stan na dzień 24.05.2024
 • Wykaz ważnych świadectw dopuszczenia - wykaz odmian opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego - stan na dzień 22.03.2024
 • Wykaz nie zaktualizowanych świadectw dopuszczenia - stan na dzień 24.05.2024
 • Wykaz cofniętych świadectw dopuszczenia - stan na dzień 24.05.2024
CERTYFIKACJA WYROBÓW

UWAGA:

Wykazy wydanych certyfikatów zgodności są aktualizowane w cyklu 2 tygodniowym. W wykazach umieszczane są dokumenty, które zostały przekazane Wnioskodawcom po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec CNBOP-PIB. W razie wątpliwości wszelkie informacje dotyczące aktualności dokumentów zamieszczonych poniżej można uzyskać w Jednostce Certyfikującej CNBOP-PIB pod numerem telefonu 22 769 33 47.

 • Wykaz certyfikatów europejskich CPD/CPR - stan na dzień 17.05.2024
 • Wykaz krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych (B) - stan na dzień 17.05.2024
 • Wykaz dobrowolnych certyfikatów zgodności dla wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej - stan na dzień 17.05.2024
 • Wykaz certyfikatów zawieszonych, cofniętych i zakończonych - stan na dzień 17.05.2024
CERTYFIKACJA USŁUG

 

 • Wykaz certyfikatów certyfikacji PEŁNEJ - stan na dzień 30.05.2023
 • Wykaz certyfikatów certyfikacji WSTĘPNEJ - stan na dzień 25.04.2024
 • Wykaz Certyfikatów instalacji stosowanych w ochronie przeciwpożarowej - stan na dzień 10.01.2020
 • Raporty z oceny i weryfikacji skuteczności działania instalacji wentylacji pożarowej - stan na dzień 20.12.2017
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
 • Wykaz ważnych Krajowych Ocen Technicznych - od dnia 06.09.2022
 • Wykaz ważnych Krajowych Ocen Technicznych - do dnia 05.09.2022
 • Wykaz uchylonych Krajowych Ocen Technicznych - stan na dzień 10.09.2019
DOKUMENTY DOPUSZCZENIOWE DLA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH WYDANYCH W LATACH: 1982-2007

 

 • Wykaz wydanych atestów na samochody pożarnicze w okresie 1982-1992
 • Wykaz wydanych atestów na samochody pożarnicze w okresie 1992-1998
 • Wykaz wydanych certyfikatów na samochody pożarnicze w okresie 1998-2007
 • Wykaz wydanych opinii technicznych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, zabudowanych na podwoziu STAR 266, wydanych w latach 2004-2006