Złoty medal za monografię „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej”

VIII edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent”

Rumunia, maj 2016

Publikacja „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej”,  ISBN: 978-83-61520-22-1, DOI 10.17381/2015.2, Wyd. CNBOP-PIB 2015 r. nagrodzona została złotym medalem podczas VIII edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent” w dniach 19-21 maja 2016, Iasi Rumunia. Monografia jest efektem uzyskanych wyników badań projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów  wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”, nr DOBR-BIO4/051/13087/2013 finansowanego przez NCBR. Zawiera syntezę wiedzy naukowej, rozwiązań teoretycznych i praktycznych z obszaru zarządzania eksploatacją sprzętu. Jest źródłem edukacji dla teoretyków,  praktyków zajmujących się eksploatacja sprzętu w straży pożarnej, ratownictwem i ochroną ludności.  
Projekt realizuje konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: CNBOP-PIB, SGSP, MLabs, TELDAT, CMGI.

Publikacja dostępna jest w otwartym dostępie na stronie CNBOP-PIB, w Sklepie Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).

Dyplom VIII edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent ”