projekty w cnbop-pib


Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekty krajowe i międzynarodowe. Projekty realizowane są w konsorcjach naukowych, w których Instytut występuje zarówno w roli konsorcjanta, jak i w roli lidera. Bierzemy udział w realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności w ramach konkursów z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, a także w projektach międzynarodowych, realizowanych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej.
CNBOP-PIB realizuje bierze czynny udział w projektach finansowanych i współfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności statutowej.