Monografia „Zarządzanie ryzykiem - przegląd wybranych metodyk"

64. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii  "BRUSSELS INNOVA 2015"

Bruksela, grudzień 2015

Monografia „Zarzadzanie ryzykiem - przegląd wybranych metodyk" ISBN 978-83-61520-184, wyd. CNBOP-PIB, 2015 r., została nagrodzona srebrnym medalem na 64. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS INNOVA 2015", które odbyły się w listopadzie w Brukselii.

Publikacja wydana została w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” Nr O ROB 0016 03 002.