OFERTA BADAWCZA

 • Badania elektrycznych urządzeń przeciwpożarowych (SSP,DSO i inne)     
 • Badania mechaniczne, elektryczne, akustyczne, EMC
 • Ocena techniczna prawidłowości wykonania projektów technicznych i instalacji elektrycznych urządzeń przeciwpożarowych
 • Analizy i kontrole obiektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Pomiary i symulacje akustyczne

więcej

 • Badania fizykochemiczne cieczy i proszków
 • Badania użytkowe sorbentów
 • Badania użytkowe środków gaśniczych
 • Badania sprzętu gaśniczego
 • Badania korozyjne
 • Opinie, oceny wyrobów i ekspertyzy dotyczące stosowania środków gaśniczych, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz stałych urządzeń gaśniczych.
 • Badania stałych urządzeń gaśniczych.
 • Badania hydrantów nadziemnych i podziemnych.

więcej

 • Badania elementów technicznego wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej  w zakresie:
  • badań właściwości fizycznych i mechanicznych,
  • badań hydraulicznych i ciśnieniowych,
  • badań odporności na działanie ciepła i ognia
  • badań odporności na warunki korozyjne oraz właściwości w warunkach oddziaływania środowiska korozyjnego
  • badań identyfikacyjnych,
  • badań akustycznych
 • Oceny techniczne (opinie).

więcej

 • Reakcja na ogień wyrobów budowlanych wg PN-EN 13501-1 i PN-EN 13501-5
 • Klasyfikacja ogniowa innych wyrobów i materiałów (np. ściany zewnętrzne, ekrany akustyczne)
 • Reakcja na ogień kabli elektrycznych wg PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575
 • Ocena właściwości użytkowych (system 3) oraz zasadnicze charakterystyki
 • Wyznaczanie parametrów wybuchowych dla pyłów, par cieczy i gazów
 • Specjalistyczne opinie, oceny i ekspertyzy dotyczące zagrożenia pożarem i wybuchem

więcej