Multimedialne i teleinformatyczne narzędzia wspomagające edukację lokalnych społeczności w zakresie zwiększenia ich odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami

XIX Giełda Wynalazków pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa, marzec 2012

Projekt "Multimedialne i teleinformatyczne narzędzia wspomagające edukację lokalnych społeczności w zakresie zwiększenia ich odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami” został uhonorowany Dyplomem MNiSW podczas XIX Giełdy Wynalazków - wystawie najnowszych technologii, urządzeń, rozwiązań i wyrobów wyróżnionych w 2011 roku na światowych wystawach, targach innowacji oraz wynalazczości.