Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

VI Edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EuroInvent® 

Iasi, maj 2014

Podczas VI edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EuroInvent® konsorcjum w składzie CNBOP-PIB, AON - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, SGSP - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz firma Asseco Poland S.A. otrzymało srebrny medal i dyplom za udział w wydarzaniu, a także złoty medal i dyplom od Uniwersytetu Technicznego z Mołdawi za projekt "Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne".