Złoty medal z wyróżnieniem za „Kanał detonacyjny 20 m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów”

International Warsaw Invention Show - IWIS 2017

Warszawa, październik 2017

„Kanał detonacyjny 20 m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów”, to stanowisko do badania pasywnych i aktywnych systemów tłumienia wybuchów, zbudowane zostało w postaci kanału detonacyjnego w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych - INTEX”,  nr DOBR-BIO4/052/13073/2013 finansowanego przez NCBR. Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

  • Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy,
  • ANKO TRADING Sp. z o.o.,
  • Politechnika Warszawska,
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej