Doskonalenie wyposażenia technicznego straży pożarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy strażaków

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Metody badawcze pojazdów pożarniczych oraz narzędzi i sprzętu pożarniczego

 

MNiSW
n-b

Określenie metodyk badawczych bezzałogowych platform latających mogących mieć zastosowanie w działaniach PSP

MNiSW
b-r

Badania narzędzi hydraulicznych

MNiSW
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Badanie wpływu parametrów siłowników na niezawodność systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

MNiSW
n-b

Badanie parametrów wybuchowości substancji palnych  

MNiSW
n-b

Badania wpływu parametrów systemów oświetlenia awaryjnego na bezpieczeństwo użytkowników podczas ewakuacji  

MNiSW
b-r

Badania elementów składowych systemów oddymiających i zapobiegających zadymieniu  

MNiSW
n-b

Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem 

NCBiR
b-r

Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, wyposażenia wnętrz i kabli

MNiSW
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania środków gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Badanie składu chemicznego środków gaśniczych 

MNiSW
n-b

Badania podzespołów stałych urządzeń gaśniczych wodnych oraz instalacji hydrantowych 

MNiSW
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania i prace rozwojowe w zakresie doskonalenia PSP i systemu ochrony przeciwpożarowej

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Adapted Situation Awareness Tools And Tailored Training Scenarios For Increasing Capabilities And Enhancing The Protection Of First Responders’ — ‘ASSISTANCE’ 

H2020 UE
b-r

Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG” 

NCBiR
b-r

Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli 

NCBiR
b-r

Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych 

NCBiR
b-r

Fire and Rescue Innovation Network  

H2020 UE
b-r

Badania wpływu warunków środowiskowych na elementy systemów sygnalizacji pożarowej służących wykrywaniu zjawiska pożaru  
w pomieszczeniach zamkniętych

MNiSW
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

European Network of CBRN Training Centres   

H2020 UE
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Tematy wspierające

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Enhancing Assessment in Search & Rescue 

UMOL UE
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową