Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk

XVIII Krajowa Wystawa Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2010 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości

Warszawa, marzec 2011

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za transfer wiedzy, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii i myśli technicznej podczas XVIII Krajowej Wystawy - Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2010 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.

Autorzy Środka zwilżającego do gaszenia pożarów lasów i torfowisk zostali uhonorowani dyplomami MNiSW, które wręczył prof. Witold Jurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dylpom dla CNBOP za projekt pn. "Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk"