Srebrny medal podczas 10. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

Katowice, czerwiec 2017

Podczas X Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017” srebrnym medalem wyróżniono projekt pn. „Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy”. Projekt finansowany przez NCBR, realizowany jest w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowym w składzie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej – lider konsorcjum, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii oraz JAS technologie Sp. z o.o.

Dyplom dla CNBOP-PIB podcza X Targów INTARG 2017