Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy


Kontakt:

ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów
centrala:     + 48 22 76 93 200
kancelaria:  + 48 22 76 93 273
fax: +(48 22) 769 33 73
e-mail: cnbop@cnbop.pl
Strona główna: http://www.cnbop.pl