Nagroda JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej oraz Komitetu Naukowego VIII Kongresu Technologii Chemicznej

VIII Kongres Technologii Chemicznej Rzeszów 2015

Rzeszów, wrzesień 2015

Podczas 8 Kongresu Technologii Chemicznej w Rzeszowie uhonorowano nagrodą JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej oraz Komitetu Naukowego VIII Kongresu Technologii Chemicznej poster pt. „Możliwość wykorzystania proszków gaśniczych jako substancji sorpcyjnych” autorstwa Doroty Riegert, Zuzanny Ślosorz, Joanny Rakowskiej. W trakcie kongresu został zaprezentowany również poster pt. „Wpływ pianotwórczych środków gaśniczych na elementy instalacji gaśniczych” autorstwa Joanny Rakowskiej, Katarzyny Radwan, Bożenny Poryckiej oraz Agnieszki Brojanowskej.

Przedstawione prace zrealizowano w ramach działalności statutowej -  zadanie badawcze 016/BC/CNBOP-PIB/MNiSW/2011-2016.