Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

XXXIX Międzynarodowe Targi Wynalazczości „INOVA CROATIA 2014”

Chorwacja, listopad 2014

W trakcie XXXIX Międzynarodowych Targów Wynalazczości „INOVA CROATIA 2014” projekt pn. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” został odznaczony złotym medalem "INOWA CROATIA 2014" oraz złotym medalem przyznawanym przez World Invention Intellectual Property Associations.