14 lip 2020

Webinarium: Drony w czasach pandemii – możliwości i wyzwania

Jak drony sprawdziły się w walce z pandemią? Jakie trudności napotkały służby w zastosowaniu operacyjnym dronów? Jaka jest przyszłość dronów w zarządzaniu kryzysowym? – m.in. z takimi pytaniami zmierzyli się uczestnicy webinarium „Drony w walce z koronawirusem – elementem zarządzania kryzysowego” zorganizowanego we współpracy z Centrum Dronów CNBOP-PIB.

15 cze 2020

Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej oraz wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości wyrobów budowlanych na jednym formularzu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 możliwe będzie złożenie wniosku o przeprowadzenie „krajowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych na podstawie Krajowej Oceny Technicznej”, który będzie inicjował proces uzyskania zarówno Krajowej Oceny Technicznej, jak i krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych. Wniosek nr DOT/KOT/1aEN jest dostępny pod adresem:

https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/oceny-techniczne/krajowe-oceny-techniczne/dokumenty

https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/certyfikacja-i-dopuszczenia/krajowa-certyfikacja-stalosci-wlasciwosci-uzytkowych-wyrobow-budowlanych

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że przedmiotowy wniosek nie dotyczy procesów, gdzie dokumentem odniesienia jest Polska Norma wyrobu.

10 cze 2020

Nowe wydanie dokumentu pn. Wymagania CNBOP-PIB dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) wydało nową edycję Wymagań CNBOP-PIB dotyczących zapewnienia spójności pomiarowej” (wyd. 4). Dokument będzie obowiązywał od 27 lipca 2020 r. i jest już dostępny na stronie internetowej Instytutu.

12 maj 2020

Nowe szkolenia dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach podstawowych i aktualizujących inspektorów ochrony przeciwpożarowej  - szczegóły:

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenie aktualizujące dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

17 kwi 2020

Zmiana terminu XII Konferencji Naukowej z 20 maja 2020 r. w CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, organizatorzy podjęli decyzję o przesunięciu konferencji pt. "Społeczeństwo i Ochrona Środowiska w Świetle Nowych Wyzwań w Dobie Cyfrowej Transformacji" na inny termin. Szczegóły zostaną Państwu przekazane w późniejszej korespondencji. Więcej informacji na stronie https://wsge.edu.pl/pl/nadchodzace-konferencje.

Uprzejmie dziękujemy za wyrozumiałość.

Łączymy wyrazy szacunku

Organizatorzy

16 kwi 2020

Obowiązek posiadania maseczek ochronnych w CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy wszystkie osoby zainteresowane (gości, klientów, pracowników firm kurierskich i inne osoby odwiedzające CNBOP-PIB), iż na teren Instytutu wpuszczane będą wyłącznie osoby posiadające maseczki ochronne do zasłaniania ust i nosa.

Zalecamy również noszenie rękawiczek ochronnych podczas pobytu w CNBOP-PIB, lub alternatywnie mycie i dezynfekcję rąk.

Osoby nie posiadające maseczek ochronnych lub alternatywnie innej formy zasłaniania ust i nosa NIE będą wpuszczane na teren CNBOP-PIB.

Z trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników oraz Państwa prosimy o przestrzeganie ww. zasady.

14 kwi 2020

Komunikat dotyczący prowadzenia procesów dopuszczenia dla opraw oświetlenia awaryjnego przez CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia dla opraw oświetlenia awaryjnego wprowadzonych procesach zgodnie z pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn.zm.) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy dopuszcza, jako opcję, możliwość stosowania alternatywnych (w stosunku do akumulatorów) źródeł energii elektrycznej, w postaci kondensatorów, występujących w oprawach awaryjnych z własnym zasilaniem.

6 kwi 2020

Wytyczne CNBOP–PIB W-0007:2020 "Integracja Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych"

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Szkoleniu z zakresu wytycznych CNBOP–PIB W-0007:2020 "Integracja Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych".

Uczestnictwo w szkoleniu jest jedyną możliwością pozyskania wytycznych.  

Wszystkie informacje na temat szkolenia zamieściliśmy na stronie internetowej

Szkolenie zaplanowane jest na 10.07.2020 r- zapraszamy.

23 mar 2020

Zmiana terminu konferencji EHIF 2020

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, Władze Uczelni podjęły decyzję o przesunięciu konferencji pt. "Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej" na inny termin. Szczegóły zostaną Państwu przekazane w późniejszej korespondencji. Więcej informacji na stronie s.szach.in

Uprzejmie dziękujemy za wyrozumiałość.

Łączę wyrazy szacunku

Anna Prędecka

19 mar 2020

Tryb rejestracji wniosków w CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

mając na uwadze aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, celem usprawnienia prowadzonych procesów certyfikacji i dopuszczeń, uprzejmie informujemy, że Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB oraz Zakład Ocen Technicznych w zaistniałej sytuacji dopuszcza rejestrację poprawnie wypełnionego, skompletowanego i podpisanego wniosku o przeprowadzenie procesu, dostarczanego wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej tj. w formie skanu przesłanego na adres e-mailowy: jcw@cnbop.pl oraz dot@cnbop.pl (dla wniosków o wydanie Krajowej Oceny Technicznej).