27 lis 2023

Nowa zakładka na naszej stronie internetowej - Konferencje BNT

Na naszej stronie internetowej pojawiła się nowa zakładka – KONFERENCJE BNT – poświęcona cyklicznym konferencjom CNBOP-PIB dotyczącym bezpieczeństwa nowych technologii.

Zamieszczone są w niej materiały z pierwszego wydarzenia pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu (12.10.2023, CNBOP-PIB).

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym raportem, a także z galerią zdjęć oraz transmisją online z wydarzenia.

31 paź 2023

Dni wolne w Instytucie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.11.2023 r. nasz Instytut będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

26 wrz 2023

I KONFERENCJA NAUKOWA CNBOP-PIB pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu - komunikat nr 4

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

wraz ze współorganizatorami i partnerami

zaprasza

do udziału w I międzynarodowej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu, która odbędzie się 12 października 2023 r. w siedzibie Instytutu, a także będzie transmitowana online w językach polskim i angielskim. Konferencja ta inicjuje cykl planowanych przez Instytut przedsięwzięć, w tym kolejnych konferencji poświęconych tej tematyce.

30 sie 2023

I KONFERENCJA NAUKOWA CNBOP-PIB pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu - komunikat nr 3

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

wraz ze współorganizatorami i partnerami

zaprasza

do udziału w I międzynarodowej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu, która odbędzie się 12 października 2023 r. w siedzibie Instytutu, a także będzie transmitowana online w językach polskim i angielskim. Konferencja ta inicjuje cykl planowanych przez Instytut przedsięwzięć, w tym kolejnych konferencji poświęconych tej tematyce.

22 sie 2023

Informacja o wydanych certyfikatach dla PWP

Nawiązując do aktualnego tematu dotyczącego wydanych przez CNBOP-PIB krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu, poniżej prezentujemy wyciąg z wykazu wydanych certyfikatów dla zestawów i jego elementów składowych:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Zestaw:

Certyfikat 063-UWB-0426

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Urządzenie wykonawcze:

Certyfikat 063-UWB-0532

Certyfikat 063-UWB-0533

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Urządzenie uruchamiające:

Certyfikat 063-UWB-0181

Certyfikat 063-UWB-0338

Certyfikat 063-UWB-0456

11 sie 2023

VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2023

Zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowym Kongresie Naukowo-Technicznym SAFE PLACE 2023, który odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2023 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Temat tegorocznej edycji to Odporność budynków użyteczności publicznej i Infrastruktury Krytycznej wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych.

Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE jest platformą wymiany potencjałów w obszarze bezpieczeństwa. To jedyne cykliczne wydarzenie skupiające kilkuset uczestników reprezentujących ośrodki naukowe, eksperckie, instytucje bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, struktury NATO, sektor ochrony i zabezpieczeń, a także obiekty użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej.

8 sie 2023

Nowość wydawnicza CNBOP-PIB: Podręcznik dot. działań ratowniczych z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym

Zapraszamy do zapoznania się z nowością wydawniczą CNBOP-PIB – podręcznikiem pt. Prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym.

W podręczniku przybliżono problematykę prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów o napędzie elektrycznym. Tematu niezwykle aktualnego dla służb ratowniczych, szczególnie w obliczu rosnącej liczby omawianego rodzaju samochodów. 

24 lip 2023

I KONFERENCJA NAUKOWA CNBOP-PIB pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu - komunikat nr 2

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

wraz ze współorganizatorami i partnerami

zaprasza

do udziału w I konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu, która odbędzie się 12 października 2023 r. w siedzibie Instytutu, a także będzie transmitowana online. Konferencja ta inicjuje cykl planowanych przez Instytut przedsięwzięć, w tym kolejnych konferencji poświęconych tej tematyce.

19 lip 2023

Czasopismo naukowe „Safety & Fire Technology” z nową punktacją i dyscypliną naukową: inżynieria bezpieczeństwa

Z radością informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. czasopismu naukowemu „Safety & Fire Technology” (dawniej „BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”) przyznano 70 punktów w wykazie czasopism. Stanowi to potwierdzenie jego wysokiego poziomu merytorycznego oraz znaczenia w promowaniu wyników badań oraz przedsięwzięć innowacyjnych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Półrocznik SFT poza zwiększoną punktacją zyskał także nową dyscyplinę: inżynierię bezpieczeństwa.

Z tej okazji chcielibyśmy szczególnie podziękować naszym Autorom i Recenzentom za dotychczasową współpracę oraz wkład wniesiony w rozwój periodyku.