10 lis 2021

List Prezesa Rady Ministrów do członków Korpusu Służby Cywilnej

List Prezesa Rady Ministrów do członków Korpusu Służby Cywilnej

10 lis 2021

List okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

List okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 lis 2021

List Szefa Służby Cywilnej do członków Korpusu Służby Cywilnej

List Szefa Służby Cywilnej do członków Korpusu Służby Cywilnej

10 lis 2021

List kierownictwa CNBOP-PIB do pracowników z okazji 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości

List kierownictwa CNBOP-PIB do pracowników z okazji 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości

3 lis 2021

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo cyfrowe: od problemów globalnych do lokalnych. Państwo, społeczeństwo i człowiek"

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Bezpieczeństwo cyfrowe: od problemów globalnych do lokalnych. Państwo, społeczeństwo i człowiek”, która odbędzie się w systemie hybrydowym w dniu 22 listopada 2021 r.

Organizatorami wydarzenia są Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie.

6 wrz 2021

Oferta Certyfikacji Zgodności Armatury Wodociągowej

Miło nam poinformować, że Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB uruchomiła nowy obszar działalności w zakresie certyfikacji zgodności obejmującej wyroby przeznaczone do stosowania w sieciach wodociągowych (załącznik do pobrania).

Szczegółowe informacje na temat procesu certyfikacji zgodności dostępne są w zakładce Certyfikacja zgodności wyrobów.

2 lip 2021

Złoty medal dla zespołu projektowego

W trakcie 13 edycji międzynarodowych targów EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation, które odbyły się online w dniach 20–22 maja br., odznaczono złotym medalem zespół projektowy w składzie: Robert Piec (SGSP), Wiktor Gawroński (SGSP), Przemysław Wysoczyński (SGSP), Daniel Wierzbicki (CNBOP-PIB), Wojciech Klapsa (CNBOP-PIB) za realizację projektu pt. Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe "Trenażer LNG" służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

9 cze 2021

Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych

Zachęcamy do lektury wyjątkowej publikacji z zakresu fotowoltaiki. Publikacja Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych ma na celu przybliżenie zasad budowy i działania systemów fotowoltaicznych, a także potencjalnych zagrożeń, jakie mogą występować zarówno podczas normalnego ich użytkowania, jak i w sytuacjach awaryjnych (np. podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia). Opracowanie zawiera wiele praktycznych informacji i rekomendacji. Służą one zwiększeniu bezpieczeństwa ratowników podczas działań i dostarczają im niezbędnych informacji o towarzyszących tym działaniom zagrożeniach, pozwalają na właściwą ich ocenę, a także na prognozowanie rozwoju sytuacji. Z uwagi na ogólny charakter publikacji może być ona przydatna także użytkownikom instalacji PV, szczególnie w przypadku stwierdzenia przez nich uszkodzeń elementów instalacji PV podczas jej eksploatacji.

Publikację można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej CNBOP-PIB.