22 maj 2024

II międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu

Komunikat nr 4

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz ze współorganizatorami i partnerami

zaprasza

do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej

pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu,

która odbędzie się w dniu 12.06.2024 roku w siedzibie Instytutu

pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego

20 maj 2024

Dzień Strażaka w CNBOP-PIB

W dniu 16 maja 2024 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie odbyły się obchody Dnia Strażaka.

Podczas uroczystego apelu Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Józef Galica podziękował zebranym za ich wkład w ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo strażaków, wręczył także pracownikom oraz funkcjonariuszom Instytutu odznaczenia oraz awanse. Głos zabrał także Dyrektor CNBOP-PIB, st. bryg. dr inż. Paweł Janik, który podsumował ostatnie lata działalności Instytutu oraz skierował do zebranych słowa uznania za wypełniane na co dzień obowiązki. Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z wydarzenia.

17 maj 2024

Wykaz certyfikatów dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu (aktualizacja)

Uprzejmie informujemy, że dane na temat wydawanych przez CNBOP-PIB dokumentów oceny zgodności wyrobów oraz certyfikacji usług publikowane są w zakładce Wykazy wydanych dokumentów CNBOP-PIB

Na liście wydanych przez Instytut krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych znajdują się certyfikaty dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

14 maj 2024

Rozszerzenie zakresu akredytacji

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2 kwietnia 2024 r. informujemy, iż w dniu 6 maja 2024 r. Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB o normę PN-EN 12259-12:2024-02 Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 12: Pompy.

Uzyskanie akredytacji umożliwia prowadzenie krajowych procesów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w tym zakresie. Rozpoczęte dotychczas procesy będą realizowane na podstawie Krajowych Ocen Technicznych.

13 maj 2024

II międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu

Komunikat nr 3

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz ze współorganizatorami i partnerami zaprasza do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu, która odbędzie się w dniu 12.06.2024 roku w siedzibie Instytutu pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego

26 kwi 2024

II międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu

Komunikat nr 2

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz ze współorganizatorami i partnerami zaprasza do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu, która odbędzie się w dniu 12.06.2024 roku w siedzibie Instytutu.

10 kwi 2024

Zapraszamy na premierę nowych wytycznych CNBOP-PIB i PSPA powstałych we współpracy z KG PSP

Zapraszamy na premierę nowych wytycznych CNBOP-PIB oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, opracowanych we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, pt. „Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej garaży w obiektach budowlanych przeznaczonych do przechowywania oraz ładowania samochodów elektrycznych".

2 kwi 2024

Rozszerzamy ofertę

W związku z publikacją normy PN-EN 12259-12:2024-02 Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 12: Pompy, Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB złożyła do Polskiego Centrum Akredytacji wniosek o rozszerzenie zakresu akredytacji o przedmiotowy dokument.

Uzyskanie akredytacji umożliwi prowadzenie krajowych procesów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w tym zakresie na zgodność z PN-EN 12259-12. Rozpoczęte dotychczas procesy będą realizowane na podstawie Krajowych Ocen Technicznych.