23 gru 2020

Komunikat świąteczny

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 Instytut będzie nieczynny.

1 gru 2020

Warsztat tematyczny z zakresu „Wytycznych CNBOP–PIB W-0007:2020 Integracja Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych”

W dniu 27.11.2020 r. w formie webinarium odbył się warsztat tematyczny z zakresu „Wytycznych CNBOP–PIB W-0007:2020 Integracja Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych”.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 17 osób – każdej z nich udostępniono wytyczne.

Na stronie internetowej CNBOP-PIB ogłoszona została II edycja warsztatów:

https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/warsztat-tematyczny-z-zakresu-wytycznych-cnbop-pib-w-00072020-integracja-systemw-bezpieczestwa-poarowego-obiektw-budowlanych-webinarium-w-dniu-14012021_14945

20 lis 2020

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek, społeczeństwo a bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji – kreowanie cyberkultury"

W dniu 19 listopada 2020 r. w trybie online odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem: „Człowiek, społeczeństwo a bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji – kreowanie cyberkultury". Przedstawiciele organizatorów (z Włoch, Hiszpanii, Albanii i Polski) dokonali otwarcia konferencji – w imieniu st. bryg. dr inż. Pawła Janika Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego uczyniła to dr hab. Maria Zielecka Profesor instytutu, Pełnomocnik Dyrektora ds. realizacji zadań z obszaru naukowego.

27 paź 2020

Opinie techniczne dla używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27 października 2020 roku na podstawie Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610), a także Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 roku w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju jednostki ochrony przeciwpożarowej mają możliwość wprowadzania do użytkowania używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy.

5 paź 2020

Nowy wniosek UAE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 5 października 2020 roku obowiązywać będzie nowy wniosek o przeprowadzenie dobrowolnej oceny zgodności wyrobu (na potrzeby wydania certyfikatu zgodności uznawanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Ponadto możliwe będzie przekazywanie dokumentacji do procesów (załączników do wniosku) w wersji elektronicznej. Informację taką należy zaznaczyć we wniosku. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone do dnia 2 października br. będą prowadzone na dotychczasowych zasadach (nie jest wymagane ponowne złożenie wniosku).

30 wrz 2020

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek, Społeczeństwo a Bezpieczeństwo w Dobie Cyfrowej Transformacji – Kreowanie Cyberkultury"

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy i zapraszamy na XII Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: "CZŁOWIEK, SPOŁECZEŃSTWO A BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI – KREOWANIE CYBERKULTURY".

Termin konferencji: 19 listopada 2020r., miejsce konferencji: WSGE w Józefowie.

CNBOP-PIB jest współorganizatorem konferencji.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Oznacza to, że podstawowym sposobem uczestniczenia w konferencji będzie udział on-line, najprawdopodobniej za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Jednak będzie także możliwość realnego uczestniczenia w konferencji. Przewiduje się dla chętnych możliwość uczestniczenia w sesji otwarcia oraz w wybranych sesjach językowych. Sesje online będą odbywały się w języku polskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim.

28 wrz 2020

Aktualizacja wersji anglojęzycznej wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 25 września 2020 roku zaktualizowano anglojęzyczne wersje wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia. Nowe wersje dostępne są na stronie internetowej Instytutu pod adresem:

https://www.cnbop.pl/en/services/certification-and-admittance/certificates-of-admittance/technical-and-user-requirements.

11 wrz 2020

Akceptacja dokumentacji w wersji elektronicznej. Nowy wniosek / Acceptance of electronic documentation. New application

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 14 września 2020 roku możliwe będzie przekazywanie dokumentacji do procesów (załączników do wniosku) w wersji elektronicznej. Informację taką należy zaznaczyć we wniosku (udostępniamy Państwu nowy wniosek – jeden dokument dla procesów krajowych i europejskich).

7 wrz 2020

Komunikat w sprawie nowych obszarów dobrowolnej certyfikacji zgodności

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku miło jest nam poinformować, że CNBOP-PIB uruchomiło nowe obszary dobrowolnej certyfikacji zgodności.

Aktualnie oferujemy  dobrowolną certyfikację zgodności dla wyrobów:

- Systemy do oznakowywania ciągów komunikacyjnych

- Stałe Urządzenia Gaśnicze do zastosowań innych niż budowlane (transport miejski, transport szynowy itp.)

- Przenośne aerozole gaśnicze

- Dyspergenty / Neutralizatory

14 lip 2020

Webinarium: Drony w czasach pandemii – możliwości i wyzwania

Jak drony sprawdziły się w walce z pandemią? Jakie trudności napotkały służby w zastosowaniu operacyjnym dronów? Jaka jest przyszłość dronów w zarządzaniu kryzysowym? – m.in. z takimi pytaniami zmierzyli się uczestnicy webinarium „Drony w walce z koronawirusem – elementem zarządzania kryzysowego” zorganizowanego we współpracy z Centrum Dronów CNBOP-PIB.