30 wrz 2022

Festiwal Nauki w CNBOP-PIB

W dniu 29 września br. w CNBOP-PIB w ramach Festiwalu Nauki odbyła się lekcja festiwalowa pod hasłem „Zagrożenie – ale jakie?”. Zajęcia dla uczniów  z klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku poprowadzili specjaliści z zespołów laboratoriów: Urządzeń i Środków Gaśniczych, Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Procesów Spalania i Wybuchowości.

W programie znalazło się wiele interesujących i ciekawych eksperymentów, pokazów działania sprzętu, prezentacji wyposażenia pracowni oraz praktycznych warsztatów, które przybliżyły uczniom zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową.  

28 wrz 2022

Porozumienie pomiędzy CNBOP-PIB a PSPA

W dniu 28.09.2022 r. w siedzibie Instytutu podpisano porozumienie o współpracy między CNBOP-PIB a Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. Na mocy tego porozumienia opracowane zostaną wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej garaży w obiektach budowlanych przeznaczonych do przechowywania oraz ładowania samochodów elektrycznych. Podczas spotkania ustalone zostały najważniejsze założenia dotyczące planowanej publikacji. Przyjęto również wstępny harmonogram prac.

26 wrz 2022

Relacja z konferencji „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”

W dniu 21 września 2022 r. odbyła się konferencja pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”. Została ona zorganizowana w ramach przedsięwzięć wpisujących się w obchody jubileuszu 50-lecia CNBOP-PIB.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele i specjaliści branży przeciwpożarowej, w tym funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP. Spotkanie miało charakter hybrydowy. Prelegenci i słuchacze zgromadzili się częściowo w siedzibie Instytutu (będącego głównym organizatorem). Relacja na żywo była również dostępna na kanale YouTube.

22 wrz 2022

Porozumienie o współpracy z Portową Strażą Pożarną Florian

Miło nam poinformować, że w dniu 20 września 2022 roku, w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym zostało podpisane porozumienie o współpracy z Portową Strażą Pożarną FLORIAN Sp. z o.o. z Gdańska. Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności reprezentujących stron. Sygnatariuszem porozumienia ze strony CNBOP-PIB był Pan Dyrektor st. bryg. dr inż. Paweł Janik, natomiast ze strony Portowej Straży Pożarnej dokument podpisał Pan Dyrektor Zdzisław Olechnowicz.

19 wrz 2022

Obchody jubileuszu 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych

W roku 2022 przypada 30-lecie Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB) – organizacji, która reprezentuje obecnie 91 instytutów badawczych w Polsce prowadzących badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych. Z tej okazji w dniu 12.09.2022 r. w Politechnice Warszawskiej odbyły się obchody jubileuszu oraz uroczyste posiedzenie Rady, podczas którego zostały wyróżnione najbardziej innowacyjne i prężenie działające placówki. Uroczystość była także okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami wielu instytutów badawczych. Podczas wydarzenia CNBOP-PIB zaprezentowało swoją działalność zarówno z obszaru naukowo-badawczego, jak i wydawniczego oraz szkoleniowego.

16 wrz 2022

Jubileuszowe spotkanie z dawnymi pracownikami CNBOP-PIB

W dniu 9 września 2022 r. odbyło się kolejne wydarzenie z okazji jubileuszu 50-lecia CNBOP-PIB. W siedzibie Instytutu gościliśmy grono blisko 50 dawnych pracowników Centrum. Po części oficjalnej, w trakcie której głos zabrał m.in. Pan Dyrektor Paweł Janik oraz wyświetlono film jubileuszowy pt. „Trzeba wierzyć w ludzi”, nadszedł czas wspomnień gości – czasem zabawnych, czasem wzruszających, których wszyscy uczestnicy spotkania słuchali z wielkim zainteresowaniem. W trakcie spotkania nie zabrakło miejsca na rozmowy przy kawie oraz zwiedzanie dawnego miejsca pracy.

Cieszymy się, że obchodzony w tym roku jubileusz stał się przyczynkiem do tak miłej uroczystości. Wszystkim gościom raz jeszcze dziękujemy za przybycie!

12 wrz 2022

Konferencja naukowa pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej” – komunikat nr 4

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”, która odbędzie się w siedzibie Instytutu w dniu 21 września 2022 r.  Konferencja kierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, producentów i dostawców wyrobów, w szczególności systemów SSP, operatorów monitoringu pożarowego, projektantów, instalatorów tych systemów, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych tematyką fałszywych alarmów pożarowych. Przedmiotowa konferencja organizowana jest w ramach przedsięwzięć wpisujących się w obchody jubileuszu 50-lecia CNBOP-PIB przypadającego w bieżącym roku i objęta została patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

8 sie 2022

W jednostkach PSP i OSP w całym kraju oddano hołd strażakowi, który zginął podczas służby

W niedzielę 7 sierpnia 2022 r. punktualnie o godz. 8.00 we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej włączono sygnały świetlno-dźwiękowe i minutą ciszy oddano hołd, naszemu koledze Marcinowi, strażakowi Komendy Głównej PSP, który zginął 6 sierpnia w nieszczęśliwym wypadku podczas służby.
Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych jak przy każdej akcji, również dziś byli z nami i uczcili pamięć kolegi.

Śp. Marcin wracał samochodem wspólnie z dwoma funkcjonariuszami Komendy Głównej PSP z działań prowadzonych przy akcji gaśniczej zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w m. Osła (woj. dolnośląskie). W miejscu akcji gaśniczej, dziś o godz. 8 ponad 80 strażaków prowadzących nadal działania, również oddało hołd koledze.

Cześć Jego pamięci!

6 sie 2022

Tragiczny wypadek strażaków Państwowej Straży Pożarnej

W sobotę 6 sierpnia 2022 r. doszło do wypadku samochodu straży pożarnej wracającego z działań przy pożarze w m. Osła (woj. dolnośląskie). Samochodem jechało trzech strażaków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

2 sie 2022

Konferencja pt. „Pułapki systemu oceny zgodności” – komunikat nr 2

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Oddziałem Stołecznym i Kołem Zakładowym przy CNBOP-PIB Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) zapraszają do udziału w konferencji pt. „Pułapki systemu oceny zgodności”, która odbędzie się w formie online w dniu 18 października 2022 r. Konferencja skierowana jest do projektantów, wykonawców i instalatorów systemów sygnalizacji pożarowej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej, inwestorów i zarządców obiektów, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej.