Diamentowa Statuetka Lider Bezpieczeństwa Państwa 2014

II Edycja Konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2014

Warszawa, czerwiec 2014

Diamentową statuetkę Lidera Bezpieczeństwa Państwa 2014 za innowacyjną koncepcję tworzonego narzędzia oraz wysoką wartość przedsięwzięcia w całokształcie działań na rzecz umacniania bezpieczeństwa zbiorowego naszego kraju uzyskał projekt pt. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”.