Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków "IWIS 2014"

Warszawa, październik 2014

Podczas VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków "IWIS 2014" odznaczono złotym medalem z wyróżnieniem projekt pn. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, realizowany w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.