Złoty medal podczas 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016”

10. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2016”

Warszawa, październik 2016

Stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy palnych zostało wyróżnione złotym medalem podczas 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016”.

Stanowisko wykonane zostało w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych”, nr DOB-BI06/02/50/14. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a jego realizacja przypada na lata 2014-2017.

Dyplom dla CNBOP-PIB podczas 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016”