CNBOP-PIB 0004:2022

Kontrola dopuszczenia
Numer standardu
CNBOP-PIB 0004:2022
Wydanie: 3
Tytuł
Kontrola dopuszczenia
Zakres

Standard opisuje istotę kontroli dopuszczenia, podstawy prawne oraz sposoby i zasady prowadzenia kontroli. Standard CNBOP-PIB-0004:2022 zastępuje standard CNBOP-PIB-0004:2015.

CNBOP-PIB 0015:2022

System dopuszczeń dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
Numer standardu
CNBOP-PIB 0015:2022
Wydanie: 3
Tytuł
System dopuszczeń dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
Zakres

Niniejsze 3 wydanie standardu stanowi gruntową aktualizację opracowania na temat najważniejszych informacji z obszaru systemu świadectw dopuszczenia. Informacje zawarte w niniejszym standardzie wzbogacą wiedzę czytelników w zakresie wymagań, jakie powinny spełniać wyroby oraz jakie dokumenty i oznakowanie na wyrobach potwierdza spełnienie określonych wymagań. W dokumencie w sposób kompleksowy zaprezentowano także informacje dotyczące wymagań dla wyrobów, a także zakresu wymaganej dokumentacji. Wydanie 3 zostało wzbogacone o zbiór pytań i odpowiedzi zebranych na przestrzeni 15 lat funkcjonowania systemu dopuszczeń.

CNBOP-PIB-0018:2022 (EN)

Principles of Grouping Emergency Lighting Luminaires for the Purpose of the Admittance Process
Numer standardu
CNBOP-PIB-0018:2022 (EN)
Wydanie: 2
Tytuł
Principles of Grouping Emergency Lighting Luminaires for the Purpose of the Admittance Process
Zakres

Standard Principles of Grouping Emergency Lighting Luminaires for the Purpose of the Admittance Process defines the rules for grouping luminaires for emergency lighting for the purpose of the processes of product admittance.

The authors hope that the rules for combining emergency luminaires into series of types will be helpful and will contribute to the resolution of any doubts about the classification of these products. The new edition of this publication updates the legal standards for issuing certificates of admittance for emergency lighting luminaires. The clarity of the publication has been improved by correcting repetitive and unclear entries. The guidelines for grouping luminaires detail the rules for the division of luminaires by construction and class against electric shock, as well as the degree of protection of the enclosure. A new type has been added to the classification for the light source used – OLED type.

CNBOP-PIB 0001:2022

Wprowadzenie do obrotu i użytkowania wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej
Numer standardu
CNBOP-PIB 0001:2022
Wydanie: 7
Tytuł
Wprowadzenie do obrotu i użytkowania wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej
Zakres

Czytelnik – dzięki lekturze niniejszego standardu – może dowiedzieć się, jakie wymagania (dotyczące bezpieczeństwa pożarowego) powinny spełniać wyroby oraz sprzęt i wyposażenie straży pożarnej służące zapobieganiu powstawaniu, wykrywaniu i zwalczaniu pożarów lub ograniczaniu ich skutków, a także wyroby wchodzące w skład systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, ochronie życia, zdrowia oraz mienia. Informacje te pozwolą wybrać produkty spełniające określone prawem wymagania, a co za tym idzie, bezpieczne, niezawodne oraz funkcjonalne. Niniejszy standard skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego i właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej.

CNBOP-PIB-0018:2022

Zasady grupowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego na potrzeby dopuszczenia do użytkowania
Numer standardu
CNBOP-PIB-0018:2022
Wydanie: 2
Tytuł
Zasady grupowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego na potrzeby dopuszczenia do użytkowania
Zakres

Standard przedstawia aktualizację w zakresie zasad grupowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego w typoszeregi w ramach procesu dopuszczenia.

CNBOP-PIB 0031:2021

Ochrona przeciwpożarowa - wyroby stosowane w jednostkach ochrony przeciwpożarowej a wyroby budowlane
Numer standardu
CNBOP-PIB 0031:2021
Wydanie: 3
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - wyroby stosowane w jednostkach ochrony przeciwpożarowej a wyroby budowlane
Zakres

Standard przybliża wymagania, jakie stawiane są wybranym wyrobom wprowadzanym do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Publikacja została opracowana na przykładzie wymagań dla następujących wyrobów:

  • dozowniki środka pianotwórczego,
  • prądownice pianowe,
  • generatory piany lekkiej,
  • działka wodno-pianowe, wodne i pianowe.

CNBOP-PIB 0035:2021

Krajowe Oceny Techniczne
Numer standardu
CNBOP-PIB 0035:2021
Wydanie: 3
Tytuł
Krajowe Oceny Techniczne
Zakres

Standard przedstawia istotne informacje dotyczące krajowych ocen technicznych oraz obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy w tym zakresie, na podstawie których zastąpiono wydawane do końca 2016 r. aprobaty techniczne. Intencją niniejszej publikacji jest przybliżenie klientom biznesowym Instytutu sposobu przeprowadzania postępowania mającego na celu udzielenie krajowej oceny technicznej.

CNBOP-PIB-0037:2019

Konserwacja gaśnic przenośnych zgodnych z normą PN-EN 3-7
Numer standardu
CNBOP-PIB-0037:2019
Wydanie: 1
Tytuł
Konserwacja gaśnic przenośnych zgodnych z normą PN-EN 3-7
Zakres

Standard przedstawia plan konserwacji gaśnic przenośnych (zgodnie z normą PN-EN 3-7), która powinna być wykonywana – w zależności od poziomu konserwacji – przez użytkownika lub wykwalifikowany personel. W dokumencie omówiono czynności zalecane  na poszczególnych etapach konserwacji, do których należy: kontrola przez użytkownika, konserwacja podstawowa, konserwacja rozszerzona, ponowne napełnianie i remont.

CNBOP-PIB-BS01P:2018

Metodologia szacowania oraz wyrażania niepewności pomiaru
Numer standardu
CNBOP-PIB-BS01P:2018
Wydanie: 1
Tytuł
Metodologia szacowania oraz wyrażania niepewności pomiaru
Zakres

Celem niniejszego standardu jest określenie rekomendowanych zasad postępowania oraz  za pewnieniepoprawności sposobu obliczania i wyrażania niepewności pomiarów wykonywanych w CentrumNaukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB), z uwzględnieniem wytycznych dokumentu EA-04/16.

CNBOP-PIB 0016:2018

Wzory aktualnych dokumentów wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB oraz Jednostkę Certyfikującą Usługi CNBOP-PIB
Numer standardu
CNBOP-PIB 0016:2018
Wydanie: 5
Tytuł
Wzory aktualnych dokumentów wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB oraz Jednostkę Certyfikującą Usługi CNBOP-PIB
Zakres

Standard prezentuje wzory dokumentów wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB oraz Jednostkę Certyfikującą Usługi CNBOP-PIB i objaśnia podstawowe informacje związane z wydawanymi dokumentami.