Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy, jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej nadzorowana przez MSWiA, podjęło starania dotyczące zintegrowania rozproszonego systemu użytkowania Bezzałogowych Statków Powietrznych w ochronie ludności, zarządzaniu kryzysowym oraz geoinformacji, tworząc − Centrum Systemów Bezzałogowych i Autonomicznych.

 

Misją CNBOP–PIB jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Biorąc pod uwagę postęp cywilizacyjny oraz popularyzację stosowania rozwiązań innowacyjnych Centrum Systemów Bezzałogowych i Autonomicznych wychodzi z inicjatywą dostarczenia podmiotom rynkowym takich rozwiązań jak organizacja szkoleń specjalistycznych skutkujących nadaniem uprawnień do poruszania się dronami jak i między innymi nowatorską ścieżkę dobrowolnej certyfikacji dronów, która m.in.:

 • potwierdza zdolności operacyjne w warunkach prowadzenia akcji ratowniczych
 • znacznie zwiększa szansy wygrania przetargów rządowych
 • poprawia bezpieczeństwo ratowników biorących udział

Stosowanie wyrób innowacyjnych znacznie zwiększa zakres kompetencji ratowników, pozwala na ograniczenie ryzyka wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego do poziomu akceptowalnego.


Szkolenie na
Operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO VLOS + GIS

Szkolenie „Drony w geoinformacji, zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności i infrastruktury” to innowacyjny pod kątem dydaktycznym oraz praktycznym kurs, który umożliwia nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie dowodzenia/kierowania zespołami operacyjnymi BSP – analizami GIS, prowadzeniem misji poszukiwawczo-ratowniczych oraz obserwacyjnych. Szkolenie kończy się przystąpieniem do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje UAVO VLOS.

 

KORZYŚCI DLA INSTYTUCJI:

 • Przygotowanie wykwalifikowanego personelu do prowadzenia szczególnych działań przez służby ratownicze, instytucje publiczne oraz wszystkie organizacje wykorzystujące BSP w swojej działalności
 • Wyszkolenie specjalistów w zakresie operowania dronami, jak i w kontekście analizy informacji zebranych przez BSP
 • Wyszkolenie specjalistów – w zakresie prawa lotniczego oraz technik lotniczych BSP
 • Wymiana doświadczeń z przedstawicielami służb ratowniczych, instytucji publicznych i samorządowych oraz różnych grup zawodowych

Do udziału w kursie zapraszamy nie tylko przyszłych operatorów dronów czy potencjalnych kierowników/dowódców zespołów dronowych, ale także kadrę kierowniczą, dla których szkolenie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z taktycznymi możliwościami wykorzystywanego sprzętu.

METODY PRACY SZKOLENIOWEJ:

 • PRAKTYKA − trenerzy są ekspertami z firm dronowych, geoinformacyjnych, uczelni wyższych, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych, wykorzystującymi BSP w codziennej pracy.
 • NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA − w trakcie szkolenia zostaną wykorzystane symulatory z najnowszym oprogramowaniem oraz wykorzystanie wiodących na rynku bezzałogowych statków powietrznych
 • SCENARIUSZE ZDARZEŃ − w trakcie szkolenia kursanci będą skonfrontowani ze scenariuszami różnych zdarzeń oraz uczeni jak reagować w sytuacjach kryzysowych np. awaria kamery, zakłócenia w systemie łączności sterowania
 • WYKORZYSTANIE TEORII W PRAKTYCE − obsługa BSP z najnowszym oprogramowaniem w różnych warunkach atmosferycznych z uwzględnieniem siły i kierunku wiatru, temperatury, ciśnienia atmosferycznego, pory roku

Do udziału w kursie zapraszamy nie tylko przyszłych operatorów dronów czy potencjalnych kierowników/dowódców zespołów dronowych, ale także kadrę kierowniczą, dla których szkolenie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z taktycznymi możliwościami wykorzystywanego sprzętu.