Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy, jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej nadzorowana przez MSWiA, podjęło starania dotyczące zintegrowania rozproszonego systemu użytkowania Bezzałogowych Statków Powietrznych w ochronie ludności, zarządzaniu kryzysowym oraz geoinformacji, tworząc − Centrum Systemów Bezzałogowych i Autonomicznych.

 

USŁUGI CENTRUM DRONÓW:


NADZÓR INWESTYCJI


WIRTUALNE WYCZIECZKI

BADANIA, TESTY, EKSPERTYZY

ANALIZA RYZYKA WG SORA


LEŚNICTWO I ROLNICTWO

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

GOSPODARKA ODPADAMI


Śledz nas na: