Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy, jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej nadzorowana przez MSWiA, podjęło starania dotyczące zintegrowania rozproszonego systemu użytkowania Bezzałogowych Statków Powietrznych w ochronie ludności, zarządzaniu kryzysowym oraz geoinformacji, tworząc − Centrum Systemów Bezzałogowych i Autonomicznych.

 

Misją CNBOP–PIB jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

W ramach Centrum Dronów proponujemy takie usługi jak:

Badania precertyfikacyjne

Projektujesz drona czy może chcesz potwierdzić jego osiągi w niezależnej jednostce? U nas uzyskasz zaświadczenie niezależnej jednostki o osiąganiu przez twój produkt zadeklarowanych parametrów, takich jak:

 • maksymalna masa startowa MTOM (A, MR),
 • dokładność zawisu (MR),
 • czas zawisu (MR), czas lotu (A),
 • prędkość horyzontalna (A, MR),
 • prędkość wznoszenia (A, MR),
 • prędkość opadania (A, MR),
 • dokładność wskazań położenia (telemetrii) w ruchu (A, MR)
 • pobierany prąd i napięcie z pakietu akumulatorów (A, MR),
 • zużycie energii na kilogram ciągu silnika (A, MR),
 • wykorzystana w trakcie próby energia pobrana z akumulatora (A, MR),
 • pozycja środka ciężkości (A, MR),
 • masa (A, MR),
 • siła ciągu (MR),
 • sprawność - FOM (MR),
 • porównanie temperatury silników po pracy (A, MR),
 • nośność (MR).

Czyli w skrócie:

 • potwierdzimy deklarowane przez Ciebie parametry,
 • poddamy diagnozie podzespoły,
 • pomożemy zidentyfikować czy występują problemy z silnikami.

Uzyskane wyniki umożliwiają określenie i potwierdzenie deklarowanych przez Ciebie parametrów wymaganych w instrukcjach obsługi, dokumentach technicznych. Z przeprowadzonych badań sporządzimy sprawozdanie oraz certyfikat potwierdzający osiąganie zadeklarowanych przez ciebie parametrów. 

Jeżeli uważasz, że twój produkt wyróżnia się na rynku! Ta oferta jest dla Ciebie!

Certyfikacja Dobrowolna

Jesteś dumny ze swojego produktu? Chcesz obniżyć ryzyko awarii? Chcesz mieć możliwość wpłynięcia na rozwój certyfikacji BSP w Polsce? Zapraszamy do skorzystania z programu certyfikacji dobrowolnej wielowirnikowca do 25 kg!

Program ten składa się m.in. się z badań określających wpływ warunków środowiskowych na eksploatację drona. Jeżeli uważasz, że twój produkt wyróżnia się na rynku niezawodnością i bezpieczeństwem - wykaż jego wyższość  i przystąp do Certyfikacji Dobrowolnej już dziś - zanim zrobią to inni!

Testowanie Wyrobu Innowacyjnego

Czy uważasz, że Twój dron nadaje się do działań ratowniczo-gaśniczych?
Czy uważasz, że spełnia on oczekiwania funkcjonariuszy straży pożarnej?
Czy uważasz, że twój produkt jest innowacyjny?
Jeśli tak, to skorzystaj z unikalnej "Procedury testowania wyrobów innowacyjnych" w CNBOP-PIB!!! Jej celem jest ocena przydatności wyrobu do stosowania w działaniach ratowniczo-gaśniczych! PRODUCENCIE! NIE DEKLARUJ - DZIAŁAJ!

Testowanie odbywa się poprzez ocenę praktyczną wyrobów przez ratowników Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w ramach ćwiczeń oraz działań ratowniczo-gaśniczych.

Po przeprowadzeniu testowania wyrobu z wynikiem pozytywnym producent otrzymuje rekomendację do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Taka rekomendacja jest udzielana na czas nieokreślony. Szczegóły na stronie:

https://www.cnbop.pl/testowanie-wyrobow-innowacyjnych

Wykonywanie ekspertyz

Służymy ekspercką wiedzą - jeśli życzą sobie Państwo szczegółowej ekspertyzy dotyczącej wykorzystania dronów na potrzeby misji poszukiwawczo-ratowniczych czy ochrony przeciwpożarowej (w tym: realizowanych w UE projektów badawczych, oczekiwań uczestników misji co do funkcjonalności dronów, potrzebnego wyposażenia i jego parametrów, niezbędnych technologii i kierunku rozwoju dronów i ich podzespołów w ramach misji ratowniczych/ochrony przeciwpożarowej, aspektów niezawodnościowych), to jesteśmy w stanie taką ekspertyzę wykonać. Jesteśmy przekonani, że dostarczy ona Państwu unikalnych, a przede wszystkim wartościowych informacji czy argumentów w dalszych projektach badawczo-rozwojowych.

Pomoc w doborze i kupnie drona

Nie wiesz jakiego drona kupić? Masz dość rozczarowań? Nie chcesz tracić czasu na szukanie i porównywanie gąszczu ofert. Pomożemy Ci w wyborze odpowiedniego BSP!

Przeprowadzenie Oceny Ryzyka

Szukasz pomocy w opracowaniu lub aktualizacji instrukcji operacyjnej? Nie wiesz jak przeprowadzić ocenę ryzyka wymaganą przez Urząd Lotnictwa Cywilnego?  Zgłoś się do nas – pomożemy! Wykonamy dla Ciebie i Twojej organizacji ocenę ryzyka na potrzeby specjalistycznych operacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Wykonywana przez nas ocena ryzyka jest zgodna z:
- międzynarodowymi zaleceniami ICAO zawartymi w „Podręczniku zarządzania bezpieczeństwem‖ (SMM) Doc 9859”,
- zaleceniami JARUS zawartymi w Specific Operations Risk Assessment (SORA)
- normami ISO 31000:2018 „Zarządzanie ryzykiem – wytyczne” oraz ISO/IEC 31010:2009 „Zarządzanie ryzykiem – techniki oceny ryzyka”.
 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu!


Śledz nas na: