Oprogramowanie dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego „ELIKSIR” - Program wspomagający”

CIX Międzynarodowe Targi Wynalazczości CONCOURS – LÉPINE

Paryż, kwiecień 2010

Srebrny medal przyznany CNBOP-PIB za "Oprogramowanie dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego „ELIKSIR” - Program wspomagający” podczas CIX Międzynarodowych Targów Wynalazczości CONCOURS – LÉPINE.

Oprogramowanie dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego "ELIKSIR” powstało z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo–Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz z firmą PLOCMAN Sp. z o.o, w oparciu o wyniki zamawianych prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

Dyplom dla Oprogramowanie dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego „ELIKSIR” - Program wspomagający”