Informacje wstępne

Administrator danych

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisów społecznościowych korzystających z profilu CNBOP-PIB

Odbiorcy danych osobowych

Przekazywanie danych do państw trzecich

czas przetwarzania danych

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Zmiany w Polityce Prywatności