Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

XIV Edycja Konkursu Jurajski Produkt Roku

Częstochowa, grudzień 2014

Nagrodę pierwszego stopnia w kategorii e-technologie, e-usługi otrzymał projekt pt.: „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym.