Złoty Laur Innowacyjności 2013

Konkurs NOT im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" 2013

Warszawa, listopad 2013

Złotym Laurem Innowacyjności 2013 w konkursie NOT im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne został wyróżniony „Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych”.