Dział Wsparcia i Auditów

Bartosz Woliński
Kierownik Działu Wsparcia i Auditów
22 769 33 69
mgr Justyna Gawłowska
Specjalista
22 769 33 45
mgr inż. Ewa Chudzik
Specjalista
22 769 33 45
mgr inż. Paweł Faliszewski
Specjalista
22 769 32 47
Paweł Florek
Specjalista
22 769 32 16
inż. Robert Modrzycki
Auditor
22 769 32 95
mgr inż. Grzegorz Szlachta
Auditor
22 769 32 94
mgr Andrzej Fiłonik
Auditor
22 769 33 74
mgr inż. Mateusz Sałata
Auditor
22 769 33 25
Dział Wsparcia i Auditów pracuje w godzinach 7.30 – 15.30.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów.
  2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adres e mail iod@cnbop.pl. lub telefonicznie 22-769-33-63
  3. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.
  5. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia komunikacji.
  6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).