Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk

Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA”

Bruksela, listopad 2010

Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk opracowany we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Instytutem Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Instytutem Badań Leśnictwa został nagrodzony Złotym Medalem przyznanym przez Jury na 59 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2010”.

Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk został opracowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Badania nad otrzymaniem ekologicznego, biodegradowalnego środka zwilżającego, zwiększającego skuteczność akcji ratowniczo-gaśniczych i podnoszącego bezpieczeństwo powszechne kraju”, finansowanego ze środków MNiSW przeznaczonych na naukę.

Dyplom dla projektu pn. "Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk"