Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji TUNIS’INNOV

Hammamet, marzec 2014

Projekt badawczo-rozwojowy „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” został nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem za tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych, transfer technologii i wysoką wartość naukową w II edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości TUNIS'INNOV 2014, organizowanych przez Arabsko-Afrykańskie Stowarzyszenie Badań Naukowych oraz organizację Les Brillants.