Medal Europejskiej Izby Francuskich Wynalazców

LXII Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013

Bruksela, listopad 2013

Podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013 odznaczono „Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych" Medalem Europejskiej Izby Francuskich Wynalazców. Projekt został zrealizowany we współpracy CNBOP-PIB, Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Kędzierzyn-Koźle oraz P.P.H. CHEMKONFEKT.