Projekt nr 1

eNotice - European Network of CBRN Training Centres. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Tytuł projektu
eNotice - European Network of CBRN Training Centres. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Kierownik
mgr inż. Adam Wieczorek
Zespół autorski
1) mgr Sylwia Krawczyńska
2) bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
3) dr inż. Jacek Roguski
4) dr inż. Dorota Szułczyńska
5) mgr Grzegorz Wenarski
6) nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP
Lata realizacji
2017 - 2023
Jednostka wiodąca
Université catholique de Louvain
Jednostka współpracująca
1) Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta (VESTA)
2) Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne (SDIS 77)
3) Association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (ARMINES)
4) Umea Universitet (UMU)
5) Stadt Dortmund (FDDO)
6) Universitaet Paderborn (UPB)
7) Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (JCBRND COE)
8) Middle East Technical University (METU)
9) Universita Degli Studi di Roma Tor Vergata (UNITOV)
10) West Midlands Police Authority (WMP)
11) Akademia Sztuki Wojennej (WSU)
12) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Cel projektu
Utworzenie paneuropejskiej sieci centrów prowadzących szkolenia, testy oraz pokazy z zakresu ochrony przed zagrożeniami CBRN w oparciu o potrzeby zidentyfikowane dzięki współpracy sektora nauki i użytkowników końcowych.

Projekt nr 2

A novel integrated SYstem of Systems streNgthening tEchnical and logistical capacities to ensure better Response to emerGencies by synergIStically addrEssing FRs capability gaps – SYNERGISE. Finansowany w ramach programu ramowego UE Horizon Europe na lata 2021-2027
Tytuł projektu
A novel integrated SYstem of Systems streNgthening tEchnical and logistical capacities to ensure better Response to emerGencies by synergIStically addrEssing FRs capability gaps – SYNERGISE. Finansowany w ramach programu ramowego UE Horizon Europe na lata 2021-2027
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina
Zespół autorski
1) mgr inż. Maciej Zawistowski
2) inż. Joanna Sadowska
3) bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk
Lata realizacji
2023 - 2027
Jednostka wiodąca
Bundesministerium Des Innern Represented By Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Jednostka współpracująca
1) Sodertorns Branforsvarsforbund (SBFF)
2) Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandwee (GB)
3) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
4) Elliniki Omada Diasosis Attikis (HRTA)
5) Astrial Gmbh (ASTRIAL)
6) Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
7) National University Corporation Tohoku University (TOHOKU)
8) Sysnav Sas (SYSNAV)
9) Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
10) Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (CERTH)
11) Electronics And Telecommunications Research Institute (ETRI)
12) Virnect Co Ltd (VIRNECT)
13) Arttic Innovation Gmbh (ARTTIC)
14) Ethical & Legal Plus Sl (PLUSETHICS)
15) Responder Corp Llc (R2NET)
16) Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich (ETH)
17) Conextivity Group Sa (WEARIN)
Cel projektu
Opracowanie nowatorskiego zintegrowanego systemu wzmacniającego zdolności techniczne i logistyczne, w celu zapewnienia lepszej reakcji na sytuacje kryzysowe poprzez synergiczne wypełnienie luk w zdolnościach FR.

Projekt nr 3

Wsparcie profilaktyki społecznej w Mołdawii poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa przy wykorzystaniu sal edukacyjnych oraz kampanii społecznych. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej
Tytuł projektu
Wsparcie profilaktyki społecznej w Mołdawii poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa przy wykorzystaniu sal edukacyjnych oraz kampanii społecznych. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej
Kierownik
inż. Joanna Sadowska
Zespół autorski
bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk
Lata realizacji
2023 - 2024
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Cel projektu
Praktyczne wsparcie strony mołdawskiej w zakresie realizacji zadań z zakresu prewencji społecznej poprzez uruchomienie dwóch sal edukacyjnych oraz realizacja dwóch kampanii społecznych.