Projekt nr 1

A novel integrated SYstem of Systems streNgthening tEchnical and logistical capacities to ensure better Response to emerGencies by synergIStically addrEssing FRs capability gaps – SYNERGISE. Finansowany w ramach programu ramowego UE Horizon Europe na lata 2021-2027
Tytuł projektu
A novel integrated SYstem of Systems streNgthening tEchnical and logistical capacities to ensure better Response to emerGencies by synergIStically addrEssing FRs capability gaps – SYNERGISE. Finansowany w ramach programu ramowego UE Horizon Europe na lata 2021-2027
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina
Zespół autorski
1) mgr inż. Maciej Zawistowski
2) inż. Joanna Sadowska
3) bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk
Lata realizacji
2023 - 2027
Jednostka wiodąca
Bundesministerium Des Innern Represented By Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Jednostka współpracująca
1) Sodertorns Branforsvarsforbund (SBFF)
2) Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandwee (GB)
3) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
4) Elliniki Omada Diasosis Attikis (HRTA)
5) Astrial Gmbh (ASTRIAL)
6) Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
7) National University Corporation Tohoku University (TOHOKU)
8) Sysnav Sas (SYSNAV)
9) Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
10) Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (CERTH)
11) Electronics And Telecommunications Research Institute (ETRI)
12) Virnect Co Ltd (VIRNECT)
13) Arttic Innovation Gmbh (ARTTIC)
14) Ethical & Legal Plus Sl (PLUSETHICS)
15) Responder Corp Llc (R2NET)
16) Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich (ETH)
17) Conextivity Group Sa (WEARIN)
Cel projektu
Opracowanie nowatorskiego zintegrowanego systemu wzmacniającego zdolności techniczne i logistyczne, w celu zapewnienia lepszej reakcji na sytuacje kryzysowe poprzez synergiczne wypełnienie luk w zdolnościach FR.

Projekt nr 2

Wsparcie profilaktyki społecznej w Mołdawii poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa przy wykorzystaniu sal edukacyjnych oraz kampanii społecznych. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej
Tytuł projektu
Wsparcie profilaktyki społecznej w Mołdawii poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa przy wykorzystaniu sal edukacyjnych oraz kampanii społecznych. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej
Kierownik
inż. Joanna Sadowska
Zespół autorski
bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk
Lata realizacji
2023 - 2024
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Cel projektu
Praktyczne wsparcie strony mołdawskiej w zakresie realizacji zadań z zakresu prewencji społecznej poprzez uruchomienie dwóch sal edukacyjnych oraz realizacja dwóch kampanii społecznych.

Projekt nr 3

Opracowanie założeń zintegrowanego systemu gromadzenia i przetwarzania wiedzy ratowniczej dla faz: przygotowania, zapobiegania, reagowania i odbudowy, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG. Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa
Tytuł projektu
Opracowanie założeń zintegrowanego systemu gromadzenia i przetwarzania wiedzy ratowniczej dla faz: przygotowania, zapobiegania, reagowania i odbudowy, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG. Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa
Lata realizacji
2023 - 2026
Jednostka wiodąca
1) Akademia Pożarnicza - Lider Konsorcjum
2) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Lider merytoryczny
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Uniwersytet Wrocławski
3) Akademia Sztuki Wojennej
Cel projektu
Celem projektu GOSPOSTRATEG.IX-001G/22 jest stworzenie oraz weryfikacja w pilotażu zbioru narzędzi służących do realizacji zadań ratowniczych o charakterze kryzysowym. Projekt ma doprowadzić do uzyskania maksymalnie użytecznych postaci materiałów planistycznych w efekcie dwóch celów szczegółowych: 1. opracowanie otwartego, jednolitego systemu klasyfikacji dziesiętnej działań ratowniczych, zbliżonego w swojej filozofii do PKD; 2. wykorzystanie nowoczesnych narzędzi inżynierskich do opisywania procesów. Konsorcjum chce zaproponować wykorzystanie narzędzi typu BPMN (ang. Business Process Model and Notation) jako podstawę zapisu zasad i procedur ratowniczych. Ponadto, w fazie A przeprowadzona zostanie analiza stanu obecnego, a następnie rozpoznać zakres zmian w prawie, które będzie trzeba przeprowadzić aby zaadoptować wypracowane w projekcie rozwiązania. W fazie B konsorcjum proponuje pilotaż budowy procedur, jako zastępstwo planów ratowniczych w wybranych 3-4 jednostkach samorządowych. Ponadto, w fazie B zrealizowane zostanie: 1.komplet propozycji zmian prawnych zmierzających do wdrożenia w przyszłości zaproponowanego przez nas rozwiązania dla dokumentacji planistycznych, analizę skutków krótko i długoterminowych, dokonanie bilansu propozycji; 2. zbiór procedur atestacji i audytów dla systemów powiadamiania, ostrzegania i alarmowania wykorzystywanych na potrzeby ochrony ludności. Szczegóły projektu: https://www.cnbop.pl/pl/projekty/projekty-badawcze/projekty-realizowane/gospostrateg