Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

LXIII Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2014”

Bruksela, listopad 2014

Podczas LXIII międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2014” odznaczono złotym medalem projekt pn. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.