CNBOP-PIB wraz z partnerami podjęło się organizacji cyklu konferencji, które mają być miejscem prezentacji i upowszechniania wyników badań, przeglądu aktualnej wiedzy w zakresie intensywnie rozwijających się technologii, takich jak  instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pojazdy elektryczne razem z punktami i stacjami ich ładowania oraz liczne inne, określane jako rozwiązania inteligentnego domu. Konferencje służyć mają wymianie poglądów i doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym oferowanych nowych rozwiązań technicznych i technologii, także w związku z rosnąca liczbą obiektów w nie wyposażonych.

Raport z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Wersja polska

Wersja angielska

 

Transmisja z konferencji w wersji angielskiej