Brązowy medal na 115 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lépine

115 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine 2016

Paryż, kwiecień 2016

W dniach 29 kwietnia - 8 maja w Paryżu odbyły się 115 Międzynarodowe Targi Wynalazczości „CONCOURS LÉPINE 2016”. Na ponad 600 prezentowanych wynalazków jury nagrodziło medalami około 25% prezentowanych rozwiązań. Brązowym medalem nagrodzone zostały „Stanowiska do badania i oceny obciążeń cieplnych działających na elementy ochron osobistych przeznaczonych dla strażaków” powstałe w wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych" finansowanego ze środków NCBR.

Nagrodzone stanowiska umożliwiają badania i ocenę obciążeń cieplnych na elementy ochron osobistych poddanych oddziaływaniu strumienia cieplnego w zakresie 1,5-80 kW/m2 z uwzględnieniem zmian temperatury i wilgotności ubrania ochronnego. Służą one do oceny właściwości termicznych ubrań specjalnych, ochron osobistych wykorzystywanych przez jednostki PSP i służby ratownicze.

Projekt realizuje konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej – lider, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Thermolab.

115 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine 2016