Oprogramowanie dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego „ELIKSIR” - Program wspomagający”

XVIII Krajowa Wystawa Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2010 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości

Warszawa, marzec 2011

Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za transfer wiedzy, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii i myśli technicznej podczas XVIII Krajowej Wystawy - Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2010 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.

Autorzy oprogramowania dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego "ELIKSIR” zostali uhonorowani dyplomami MNiSW, które wręczył prof. Witold Jurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego