Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych

XVII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2014

Moskwa, kwiecień 2014

Podczas XVII Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "Archimedes" 2014, nagrodzono złotym medalem System FireGuard 2015, który jest wynikiem projektu „Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych”, realizowanego przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego, ARLEN S.A., TEXA s.c. Jakub i Kazimierz Targalski, Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o.