Srebrny medal za „System teleinformatyczny zbierający i przetwarzający dane w zakresie eksploatacji, serwisowania i zakupów sprzętu pożarniczego wspomagający zarządzanie kryzysowe i ratownictwo”

Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE 2016

Tajwan, grudzień 2016

„System teleinformatyczny zbierający i przetwarzający dane w zakresie eksploatacji, serwisowania i zakupów sprzętu pożarniczego wspomagający zarządzanie kryzysowe i ratownictwo (SMST)” został nagrodzony srebrnym medalem podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2016 w kategorii stanowisko badawcze.

System SMST jest efektem projektu „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”, finansowanego przez NCBR nr DOBR-BIO4/051/13087/13. System SMST to narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie kryzysowe i ratownictwo, sprawdzone w warunkach operacyjnych i służące do monitorowania stanu technicznego wybranego sprzętu użytkowanego przez służby ratownicze. System SMST pozwala określić istotne z punktu widzenia eksploatacji parametry wyposażenia, doskonalenie tych parametrów w celu poprawy bezpieczeństwa ratownika i skuteczności prowadzonych działań oraz monitorowanie bieżącego zużycia sprzętu pożarniczego. Projekt realizuje konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

  1. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut  Badawczy (CNBOP-PIB), 
  2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), 
  3. MLabs,
  4. TELDAT,
  5. CMGI.

Dyplom otrzymany podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2016