Wytyczne

Wytyczne CNBOP-PIB są przeznaczone dla uczestników procesu inwestycyjnego, w tym architektów i projektantów obiektów budowlanych i systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych, właścicieli i zarządców obiektów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy pionów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej, jak również producentów wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej. Udostępnione wytyczne zostały opracowane w ramach współpracy specjalistów zarówno z CNBOP-PIB, jak i spoza instytutu, a także zrecenzowane przez niezależnych ekspertów. Stosowanie wytycznych jest dobrowolne.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania komentarzy oraz uwag.

  • CNBOP-PIB W-0001:2014 Wydanie 3 rozszerzone Pomieszczenia i miejsca obsługi urządzeń przeciwpożarowych w budynkach - Lokalizacja, warunki wykonania, wyposażenie
  • CNBOP-PIB W-0002:2015 Wytyczne wyposażania budynków w Kasety Straży Pożarnej WYTYCZNE DOSTĘPNE ODPŁATNIE* WYDANIE II
  • CNBOP-PIB W-0003:2016, wydanie 2, maj 2019 Systemy oddymiania klatek schodowych
  • CNBOP-PIB W-0004:2021 / SITP WP-04:2021 Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych WYTYCZNE DOSTĘPNE ODPŁATNIE**
  • CNBOP-PIB W-0005:2019 Wydanie 1, czerwiec 2019 Stosowanie znaków bezpieczeństwa zgodnych z normą PN-EN ISO 7010
  • CNBOP–PIB W-0007:2020 Integracja Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych WYTYCZNE DOSTĘPNE TYLKO WRAZ ZE SZKOLENIEM***

* CNBOP-PIB W-0002:2015 Wytyczne wyposażania budynków w Kasety Straży Pożarnej

Wytyczne mają na celu wskazanie zasad wyposażania budynków w Kasety Straży Pożarnej, które umożliwiają ratownikom straży pożarnej sprawne wejście do budynku w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia wymagającego dostępu do pomieszczeń w budynku w czasie, gdy użytkownicy budynku i ochrona fizyczna jest nieobecna.

Rozwiązanie w postaci Kasety Straży Pożarnej ma na celu zapewnienie możliwości wejścia do pomieszczeń budynku ratownikom wg uzgodnionych procedur z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań technicznych. Wytyczne opisują rozmieszczenie elementów systemu Kasety Straży Pożarnej w budynkach, tak aby były dostępne i mogły być aktywnie wykorzystywane przez strażaków-ratowników do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, co pozwali na znaczące skrócenie czasu dotarcia, lokalizacji zagrożenia oraz przyczynia się do poprawy i skuteczności tych działań w przypadku braku personelu i ochrony fizycznej budynku.

Warunkiem stosowania wytycznych W-0002 jest:

  • powołanie niniejszych wytycznych w dokumentacji związanej z projektowanym i wykonanym systemem KSP w budynku, oraz
  • wykorzystanie do budowy systemu wyrobów posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania oraz Opinie Techniczne CNBOP-PIB, o których mowa w pkt. 4.1, oraz
  • uzyskanie Opinii Technicznej CNBOP-PIB dla systemu KSP w budynku, o której mowa w pkt. 6.1. a także znakowanie systemu znakiem Opinia Techniczna CNBOP-PIB.

W celu zakupienia Wytycznych prosimy o kontakt. Dla jednostek organizacyjnych PSP wytyczne dostępne są bezpłatnie.

 

** CNBOP-PIB W-0004:2021 / SITP WP-04:2021 Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Sprzedaż wytycznych prowadzi Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) na stronie internetowej

 

*** CNBOP–PIB W-0007:2020 Integracja Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Szkoleniu z zakresu wytycznych CNBOP–PIB W-0007:2020 "Integracja Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych".

Uczestnictwo w szkoleniu jest jedyną możliwością pozyskania wytycznych.  

Wszystkie informacje na temat szkolenia zamieściliśmy na stronie internetowej