Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej nadzorowaną przez MSWiA. Od 50 lat stanowi zaplecze naukowe, badawcze, rozwojowe oraz techniczne w obszarze kształtowania bezpieczeństwa w ochronie przeciwpożarowej, zarządzaniu kryzysowym, obronie cywilnej oraz ochronie środowiska naturalnego i ludności. Wiele prac jest realizowanych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, przedstawicielami świata biznesu oraz dostawcami rozwiązań technologicznych. Projekty te mają charakter interdyscyplinarny, a ich efekt - w postaci wyników badań - wykorzystywany jest przede wszystkim w praktyce, przyczyniając się do ochrony środowiska i człowieka.

W związku z ciągłym rozwojem Instytut poszukuje kandydatów na różne stanowiska. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na stanowisko: