Brązowy medal za rozwiązanie „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if"

International Warsaw Invention Show - IWIS 2017

Warszawa, październik 2017

„Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if", to efekt projektu badawczo-rozwojowego pt.: „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem - EVARIS”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nr umowy DOB-BIO7/09/03/2015 realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:

  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  • Politechnika Warszawska
  • BERA Systems Sp. z o.o