CNBOP-PIB  posiada wdrożony, certyfikowany system zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Certyfikat nr 1169/S/2022

Certyfikat systemu zarządzania jakością wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie: "Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, projektowej, szkoleniowej, wydawniczej oraz w zakresie ocen technicznych, certyfikacji i dopuszczeń, w tym badania laboratoryjne, ekspertyzy i opinie techniczne, z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.”