Szkolenia CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw licznym pytaniom, informujemy o możliwości organizacji przez CNBOP-PIB szkoleń odpowiadających zapotrzebowaniu rynku w zakresie związanym z ochrona przeciwpożarową.  

Zapraszamy Państwa do zgłaszania intersujących zagadnień.

KONTAKT

Mamy ponad 25-letnie doświadczenie na rynku usług szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności. Prowadzimy szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, konferencje i seminaria, warsztaty, studia podyplomowe.

Posiadamy wysoko wykwalifikowanych wykładowców – naukowców, na co dzień zajmujących się badaniem sprzętu wykorzystywanego w ochronie przeciwpożarowej, oraz praktyków. Współpracujemy ze specjalistami i rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, co sprawia, że realizowane przez nas szkolenia gwarantują wysoki poziom merytoryczny.

Nasze szkolenia cechuje optymalny dobór zagadnień - zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych w omawianym obszarze.

Organizujemy również szkolenia zamknięte na zamówienie klientów, dostosowane do potrzeb i specyfiki firmy oraz uwzględniające potencjał poszczególnych grup pracowniczych.

Prowadzimy szkolenia dla kadr realizujących zadania publiczne przy współpracy z państwowymi organizacjami i uczelniami. Wszystkie szkolenia, które znajdują się w naszej ofercie, prowadzone są w oparciu o aktualne akty prawne oraz normy europejskie.

Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB.

RADA PROGRAMOWA SZKOLEŃ

Rada jako organ doradczy poddaje ocenie jakościowej oferowane szkolenia specjalistyczne, ponadto dokonuje analizy potrzeb rynkowych w celu sprostania oczekiwaniom klientów.

Wszystkie te działania ukierunkowane są na zapewnienie Państwu produktu o jak najwyższej jakości.

RadA ProgramowA Szkoleń

st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Przewodniczący
Z-Ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń

inż. Paweł Stępień

Kierownik laboratorium ba

bryg. mgr inż. Daniel Małozięć

Kierownik LaboratoriUM BW

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa

starszy specjalista kg psp

mgr inż. Konrad Zaciera

Kierownik Zakładu Ocen Technicznych

mgr Ilona Masna

sekretarz rady
kierownik działu szkoleń