Szkolenia CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw licznym pytaniom, informujemy o możliwości organizacji przez CNBOP-PIB szkoleń odpowiadających zapotrzebowaniu rynku w zakresie związanym z ochrona przeciwpożarową.  

Zapraszamy Państwa do zgłaszania intersujących zagadnień.

KONTAKT

Mamy ponad 30-letnie doświadczenie na rynku usług szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności. Prowadzimy szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, konferencje i seminaria, warsztaty, studia podyplomowe.

Posiadamy wysoko wykwalifikowanych wykładowców – naukowców, na co dzień zajmujących się badaniem sprzętu wykorzystywanego w ochronie przeciwpożarowej, oraz praktyków. Współpracujemy ze specjalistami i rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, co sprawia, że realizowane przez nas szkolenia gwarantują wysoki poziom merytoryczny.

Nasze szkolenia cechuje optymalny dobór zagadnień - zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych w omawianym obszarze.

Organizujemy również szkolenia zamknięte na zamówienie klientów, dostosowane do potrzeb i specyfiki firmy oraz uwzględniające potencjał poszczególnych grup pracowniczych.

Prowadzimy szkolenia dla kadr realizujących zadania publiczne przy współpracy z państwowymi organizacjami i uczelniami. Wszystkie szkolenia, które znajdują się w naszej ofercie, prowadzone są w oparciu o aktualne akty prawne oraz normy europejskie.

Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB.

RADA PROGRAMOWA SZKOLEŃ

Rada jako organ doradczy poddaje ocenie jakościowej oferowane szkolenia specjalistyczne, ponadto dokonuje analizy potrzeb rynkowych w celu sprostania oczekiwaniom klientów.

Wszystkie te działania ukierunkowane są na zapewnienie Państwu produktu o jak najwyższej jakości.

RadA ProgramowA Szkoleń

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

Przewodniczący
Z-Ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń

mgr inż. Paweł Stępień

Kierownik laboratorium ba

st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć

Z-ca dyrektora ds. badań i rozwoju

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa

starszy specjalista kg psp

mgr inż. Konrad Zaciera

Kierownik Zakładu Ocen Technicznych

mgr Ilona Masna

sekretarz rady
kierownik działu szkoleń