Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy stworzyło bogatą sieć współpracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Instytut współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami w ramach przedsięwzięć i projektów naukowo-badawczych.