„Safety & Fire Technology”

ISSN (druk) 2657-8808

ISSN (on-line) 2658-0810

O czasopiśmie

„Safety & Fire Technology" (do numeru 4/2018 „BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza") jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe, studia przypadków.

Zakres tematyczny czasopisma:

 • teoria i modelowanie rozwoju pożaru
 • metody i środki zapobiegania pożarom oraz ograniczania ich skutków
 • dochodzenia popożarowe i analiza ryzyka pożaru
 • taktyka, technika i bezpieczeństwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych
 • aspekty prawne i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
 • bezpieczeństwo i ochrona ludności
 • zagrożenia i ochrona środowiska
 • materiały w ochronie środowiska i zagrożeniach pożarowych
 • nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska

Począwszy od pierwszego numeru w roku 2019 zmianie uległy częstotliwość wydawania periodyku oraz jego zakres tematyczny. Półrocznik otrzymał nową nazwę: "Safety & Fire Technology".

Zgodnie z Załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Safety & Fire Technology” przyznawanych jest 40 pkt do dorobku naukowego autora.

Od 2020 roku wiodącym językiem publikacji jest język angielski. Artykuły autorów z Polski będą publikowane w dwóch wersjach językowych. Tłumaczenie artykułów na język angielski jest finansowane z środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Rozwój Czasopism Naukowych.

Redakcja podejmuje działania mające na celu zwiększenie zasięgu czasopisma poprzez udostępnianie materiałów w polskich oraz zagranicznych bazach i bibliotekach. Jesteśmy dostępni w następujących źródłach elektronicznych:

BAZY CZASOPISM NAUKOWYCH:

 1. EBSCO
 2. BazTech
 3. Index Copernicus
 4. DOAJ
 5. J-GATE
 6. Scilit
 7. Ulrich’s Periodicals Directory
 8. ProQuest
 9. Google Books / Google Play
 10. ERIH PLUS

PLATFORMY KSIĘGARSKIE I BIBLIOTEKI:

 1. Biblioteka Narodowa Ukrainy im. W.I. Wiernadskiego, Kijów
 2. Biblioteka Czasopism Elektronicznych (tzw. lista regensburska), Uniwersytet w Regensburgu
 3. Federacja Bibliotek Cyfrowych
 4. CEON Biblioteka Nauki
 5. e-publikacje Nauki Polskiej
 6. ibuk.pl