„BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza / Safety & Fire Technique”  (od numeru 1/2019 „Safety & Fire Technology”)

ISSN 1895-8443

O czasopiśmie

"BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety & Fire Technique" (od numeru 1/2019 „Safety & Fire Technology”) jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe, studia przypadków.

Zakres tematyczny czasopisma:

 • teoria i modelowanie rozwoju pożaru
 • metody i środki zapobiegania pożarom oraz ograniczania ich skutków
 • dochodzenia popożarowe i analiza ryzyka pożaru
 • taktyka, technika i bezpieczeństwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych
 • aspekty prawne i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
 • ochrona ludności

 

Począwszy od pierwszego numeru w roku 2019 zmianie ulega częstotliwość wydawania periodyku – z kwartalnej na półroczną, a także jego nazwa. Do końca czerwca 2019 redakcja przyjmuje do publikacji artykuły napisane w języku polskim i angielskim. Po tym terminie do publikacji przyjmowane będą wyłącznie artykuły w języku angielskim.

Redakcja podejmuje działania mające na celu zwiększenie zasięgu czasopisma poprzez udostępnianie materiałów w polskich oraz zagranicznych bazach i bibliotekach. Jesteśmy dostępni w następujących źródłach elektronicznych:

BAZY CZASOPISM NAUKOWYCH:

 1. EBSCO
 2. BazTech
 3. Index Copernicus
 4. RINC

 5. J-GATE
 6. VINITI
 7. Ulrich’s Periodicals Directory
 8. CyberLeninka
 9. Google Books / Google Play
 10. ERIH PLUS
 11. DOAJ

PLATFORMY KSIĘGARSKIE I BIBLIOTEKI:

 1. Centralna Biblioteka Naukowa Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk
 2. Biblioteka Narodowa Ukrainy im. W.I. Wiernadskiego, Kijów
 3. Biblioteka Czasopism Elektronicznych (tzw. lista regensburska), Uniwersytet w Regensburgu
 4. Federacja Bibliotek Cyfrowych
 5. CEON Biblioetka Nauki
 6. e-publikacje Nauki Polskiej
 7. ibuk.pl