Dane Kontaktowe

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

sekretariat: +48 22 769 33 00
                 +48 22 769 33 01
kancelaria:  +48 22 769 32 73
fax: +(48 22) 769 33 73
e-mail: cnbop@cnbop.pl

Regon: 000591685
NIP: 532-18-29-288
KRS: 0000149404

Identyfikator ePUAP: CNBOP-PIB
Skrytka ePUAP: /CNBOP-PIB/domyslna
Skrzynka e-Doręczeń: AE:PL-27619-39157-IGBAR-26

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez CNBOP-PIB zostały określone w naszej Polityce Prywatności.