Dane Kontaktowe

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów
 
kancelaria:  +48 22 769 32 73
sekretariat: +48 22 769 33 0
0
fax: +(48 22) 769 33 73
e-mail: cnbop@cnbop.pl

 

konto: Santander Bank Polska S.A.
78 1090 1753 0000 0001 0130 3937

Kod SWIFT: WBKPPLPP
Regon: 000591685

NIP: 532-18-29-288
KRS: 0000149404

Identyfikator ePUAP: CNBOP-PIB
Skrytka ePUAP: /CNBOP-PIB/domyslna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów.
  2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adres e mail iod@cnbop.pl. lub telefonicznie 22-769-33-63
  3. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.
  5. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia komunikacji.
  6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).